Chinese zone of the Maritime Silk Road of the XXI century and the role of overseas Chinese in its development
Table of contents
Share
Metrics
Chinese zone of the Maritime Silk Road of the XXI century and the role of overseas Chinese in its development
Annotation
PII
S0131-28120000525-2-1
Publication type
Article
Status
Published
Edition
Pages
75-81
Abstract
The article rises the question of the economic impact of overseas Chinese (Huaqiao) on the development of the Maritime Silk Road of the XXI Century in China. The author analyses the territorial structure of investments and the sectoral structure of overseas companies in the areas of the Bohai Bay, the Yangtze river Delta, in southern coastal areas and on the south coast of the Western region of China through which the Road will pass.
Keywords
MARITIME SILK ROAD OF THE XXI CENTURY, OVERSEAS CHINESE (HUAQIAO), INVESTMENT, SECTORAL STRUCTURE OF ENTERPRISES, THE RING OF THE BOHAI BAY, YANGTZE RIVER DELTA, THE SOUTHERN COASTAL REGIONS OF CHINA
Date of publication
01.05.2017
Number of purchasers
1
Views
404
Readers community rating
0.0 (0 votes)
Cite Download pdf
1

ReferencesAdditional sources and materials

1. Uyanaev S.V. Kitajskij proekt «Odin poyas, odin put'»: kontseptsiya, plan, sotrudnichestvo s Rossiej // Problemy Dal'nego Vostoka. 2015. № 4. S. 10.
2. Ostrovskij A.V. Ehkonomicheskij poyas Shelkovogo puti i Evrazijskij ehkonomicheskij soyuz: problemy i perspektivy sopryazheniya dvukh proektov. Doklad na zasedanii Prezidiuma RAN 14 marta 2017 g.
3. Rasschitano i sostavleno po: Chzhungo tuntszi nyan'tszyan' — 2016: [Kitajskij statisticheskij ezhegodnik — 2016]. Tabl. 3–11. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexch.htm (data obrascheniya: 04.04.2017); Materialy sajta gosudarstvennogo statisticheskogo upravleniya g. Tyan'tszinya. URL: http://www.stats-tj.gov.cn/tjyds/201612/GDP12.htm (data obrascheniya: 04.04.2017); 2016 nyan' Lyaonin shehn gomin' tszintszi kheh shehkhuehj fachzhan' tuntszi gunbao: [Statisticheskij doklad po natsional'noj ehkonomike i sotsial'nomu razvitiyu prov. Lyaonin v 2016 g.]. URL: http://www.ln.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/201703/t20170316_2812490.html (data obrascheniya: 04.04.2017); Materialy sajta gosudarstvennogo statisticheskogo upravleniya g. Dalyanya. URL: http://www.stats.dl.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=54 (data obrascheniya: 04.04.2017); Shan'dun tuntszi nyan'tszyan' — 2016: [Statisticheskij ezhegodnik prov. Shan'dun — 2016]. Tabl. 2–1, 2–8. URL: http://www.stats-sd.gov.cn/tjnj/nj2016/indexch.htm (data obrascheniya: 04.04.2017); Tszyansu tuntszi nyan'tszyan' — 2016: [Statisticheskij ezhegodnik prov. Tszyansu — 2016]. Tabl. 2–3, 2–11. URL: http://www.jssb.gov.cn/2016nj/indexc.htm (data obrascheniya: 04.04.2017); Materialy sajta gosudarstvennogo statisticheskogo upravleniya prov. Chzhehtszyan. URL: http://www.zj.stats.gov.cn/tjsj/ydsj/gmjjhs/2016/201701/t20170125_190995.html;  http://www.zj.stats.gov.cn/tjsj/ydsj/gy/2016/201701/t20170125_190989.html (data obrascheniya: 04.04.2017); Chzhehtszyan tuntszi nyan'tszyan' — 2016: [Statisticheskij ezhegodnik prov. Chzhehtszyan — 2016]. Tabl. 7–12. URL: http://tjj.zj.gov.cn/tjsj/tjnj/DesktopModules/Reports/13…2016/indexch.htm (data obrascheniya: 04.04.2017); Materialy sajta gosudarstvennogo statisticheskogo upravleniya g. Shankhaj. URL: http://www.stats-sh.gov.cn/sjfb/201701/293151.html (data obrascheniya: 04.04.2017); Materialy sajta gosudarstvennogo statisticheskogo upravleniya g. Fuchzhou. URL: http://tjj.fuzhou.gov.cn/tjjzwgk/tjxx/jdsj/201601/t20160128_1024171.htm (data obrascheniya: 04.04.2017); Materialy sajta gosudarstvennogo statisticheskogo upravleniya g. Tsyuan'chzhou. URL: http://www.qztj.gov.cn/outweb/news.asp?ClassID=110&id=7261 (data obrascheniya: 04.04.2017); 2016 nyan' Guandun tszin'tszi yun'sin chinkuan fehn'si: [Analiz funktsionirovaniya ehkonomiki prov. Guandun v 2016 g.]. URL: http://www.gdstats.gov.cn/tjzl/tjfx/201702/t20170216_355474.html (data obrascheniya: 04.04.2017); Materialy sajta gosudarstvennogo statisticheskogo upravleniya g. Guanchzhou. URL: http://www.gzstats.gov.cn/gzStat1/chaxun/jdsj.jsp (data obrascheniya: 04.04.2017); Materialy sajta gosudarstvennogo statisticheskogo upravleniya g. Chzhan'tszyan. URL: http://zjtj.zhanjiang.gov.cn/old_zjtjw/MONTH/1612.htm (data obrascheniiya: 04.04.2017); Materialy sajta gosudarstvennogo statisticheskogo upravleniya GuansiChzhuanskogo AR. URL: http://www.gxtj.gov.cn/tjsj/jdsj/qqjdsj/2016_qqydsj/2016s4_qqydsj/201702/t20170207_129893.html; http://www.gxtj.gov.cn/tjsj/jdsj/gsjdsj/2016_qqydsj2016_qqydsj/2016s4_qqgsydsj/201702/t20170207_129896.html; http://www.gxtj.gov.cn/tjsj/jdsj/gsjdsj/016_qqydsj2016_qqydsj/2016s4_qqgsydsj/201702/t20170207_129897.html (data obrascheniya: 04.04.2017).
4. Rasschitano i sostavleno po: Chzhunkhua zhehn'min' gunkhehgo 2016 nyan' gomin' tszintszi kheh shehkhuehj fachzhan' tuntszi gunbao: [Statisticheskij doklad po natsional'noj ehkonomike i sotsial'nomu razvitiyu Kitajskoj Narodnoj Respubliki v 2016 g.]. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/ 201702/t20170228_1467424.html (data obrascheniya: 11.04.2017); Chzhungo tuntszi nyan'tszyan' 2016, tabl. 3–1, 3–9, 10–1. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexch.htm (data obrascheniya: 11.04.2017); Materialy sajta po pryamym inostrannym investitsiyam v KNR. URL: http://www.fdi.gov.cn/CorpSvc/Temp/T3/Product.aspx?idInfo=10000499&idCorp=1800000121&iproject=33&record=7448 (data obrascheniya: 09.04.2017); 2016 nyan' Guandun gomin' tszintszi kheh shehkhuehj fachzhan' tuntszi gunbao: [Statisticheskij doklad po natsional'noj ehkonomike i sotsial'nomu razvitiyu prov. Guandun v 2016 g.]. URL: http://www.gdstats.gov.cn/tjzl/tjgb/201703/t20170308_358320.html (data obrascheniya: 09.04.2017); 2016 nyan' Guandun tszin'tszi yun'sin chinkuan fehn'si. URL: http://www.gdstats.gov.cn/tjzl/tjfx/201702/t20170216_355474.html (data obrascheniya: 04.04.2017); Guandun tuntszi nyan'tszyan' — 2016, tabl. 5–2, 6–19. URL: http://www.gdstats.gov.cn/tjnj/2016/directory/06.html?06 (data obrascheniya: 09.04.2017); 2014,
2015, 2016 nyan' Futszyan' shehn gomin' tszintszi kheh shehkhuehj fachzhan' tuntszi gunbao: [Statisticheskie doklady po natsional'noj ehkonomike i sotsial'nomu razvitiyu prov. Futszyan' v 2014, 2015 i 2016 gg.]. URL: http://district.ce.cn/zt/zlk/bg/201601/13/t20160113_8257990_2.shtml; http://www.fujian.gov.cn/fw/zwgk/tjxx/tjgb/201602/t20160226_1147374.htm; http://www.fujian.gov.cn/fw/zwgk/tjxx/tjgb/201702/t20170224_1502910.htm (data obrascheniya: 09.04.2017); 2014, 2015, 2016 nyan' Khajnan' shehn gomin' tszintszi kheh shehkhuehj fachzhan' tuntszi gunbao: [Statisticheskie doklady po natsional'noj ehkonomike i sotsial'nomu razvitiyu prov.
Khajnan' v 2014, 2015 i 2016 gg.]. URL: http://www.stats.hainan.gov.cn/tjsj/tjgb/fzgb/n_991235/201502/W020150204557489519101.doc; http://www.stats.hainan.gov.cn/tjsj/tjgb/fzgb/n_991236/
201601/t20160127_1759264.html; http://www.stats.hainan.gov.cn/tjsj/tjgb/fzgb/n_991237/201702/t20170210_2229396.html (data obrascheniya: 09.04.2017); 2016 nyan' Shankhaj shi gomin' tszintszi kheh shehkhuehj fachzhan' tuntszi gunbao: [Statisticheskie doklady po natsional'noj ehkonomike i sotsial'nomu razvitiyu g. Shankhaj v 2016 gg.]. RL: http://www.stats-sh.gov.cn/sjfb/201702/293816.html (data obrascheniya: 09.04.2017); Shankhaj tuntszi nyan'tszyan' — 2016, tabl. 7–1, 8–10. URL: http://www.stats-sh.gov.cn/data/toTjnj.xhtml?y=2016 (data obrascheniya: 09.04.2017); 2016 nyan' Tszyansu shehn gomin' tszintszi kheh shehkhuehj fachzhan' tuntszi gunbao: [Statisticheskie doklady po natsional'noj ehkonomike i sotsial'nomu razvitiyu prov. Tszyansu v 2016 gg.]. URL: http://www.jssb.gov.cn/tjxxgk/xwyfb/tjgbfb/sjgb/201702/t20170227_299535.html (data obrascheniya: 09.04.2017); Tszyansu tuntszi nyan'tszyan' — 2015, 2016. Tabl.6–2, 8–15. URL: http://www.jssb.gov.cn/2016nj/nj08/nj0815.htm; http://www.jssb.gov.cn/2015nj/nj08/nj0815.htm (data obrascheniya: 09.04.2017); 2016 nyan' Chzhehtszyan shehn gomin' tszintszi kheh shehkhuehj fachzhan' tuntszi gunbao: [Statisticheskie doklady po natsional'noj ehkonomike i sotsial'nomu razvitiyu prov. Chzhehtszyan v 2016 g.]. URL: http://tjj.zj.gov.cn/tjgb/gmjjshfzgb/201702/t20170224_192062.html (data obrascheniya: 09.04.2017); Chzhehtszyan tuntszi nyan'tszyan' — 2016. Tabl. 3–1, 11–9. URL: http://tjj.zj.gov.cn/tjsj/tjnj/DesktopModules/Reports/13…2016/indexch.htm (data obrascheniya: 09.04.2017); 2014, 2015, 2016 nyan' Tyan'tszyan' shi gomin' tszintszi kheh shehkhuehj fachzhan' tuntszi gunbao: [Statisticheskie doklady po natsional'noj ehkonomike i sotsial'nomu razvitiyu g. Tyan'tszyan' v 2014, 2015 i 2016 g.]. URL: http://61.181.81.253/Item/24795.aspx; http://61.181.81.253/Item/25858.aspx; http://www.stats-tj.gov.cn/Item/26706.aspx (data obrascheniya: 09.04.2017); Materialy sajta GSU g. Tyan'tszin'. URL: http://www.stats-tj.gov.cn/tjyds/201612/…12.htm (data obrascheniya: 11.04.2017); 2014, 2015, 2016 nyan' Lyaonin shehn gomin' tszintszi kheh
shehkhuehj fachzhan' tuntszi gunbao.  Kitajskaya zona Morskogo Shelkovogo puti XXI veka 81 URL: http://www.ln.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/201502/t20150228_1595099.html;  http://www.ln.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/201605/t20160509_2196738.html; http://www.ln.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/201703/t20170316_2812490.html (data obrascheniya: 09.04.2017); Lyaonin tuntszi nyan'tszyan' — 2016. Tabl. 18–8. URL: http://cyfd.cnki.com.cn/ № 2017020234.htm (data obrascheniya: 09.04.2017); 2016 nyan' Shan'dun shehn gomin' tszintszi kheh shehkhuehj fachzhan' tuntszi gunbao: [Statisticheskie doklady po natsional'noj ehkonomike i sotsial'nomu razvitiyu prov. Shan'dun v 2016 g.]. URL: http://www.statssd.gov.cn/art/2017/2/28/art_3902_186550.html (data obrascheniya: 09.04.2017); Shan'dun tuntszi nyan'tszyan' — 2016, tabl. 6–10. URL: http://www.stats-sd.gov.cn/tjnj/nj2016/indexch.htm (data obrascheniya: 09.04.2017); Materialy sajta gosudarstvennogo statisticheskogo upravleniya GuansiChzhuanskogo AR. URL: http://www.gxtj.gov.cn/tjsj/jdsj/qqydsj/2014_qqydjs/12y_2014_qqydsj/201502/t20150213_54274.html; http://www.gxtj.gov.cn/tjsj/jdsj/qqydsj/2015_qqydjs/12y_2015_qqydsj/201602/t20160214_121179.html; http://www.gxtj.gov.cn/tjsj/jdsj/qqydsj/2016_qqydjs/12y_2016_qqydsj/201702/t20170207_129888.html; http://www.gxtj.gov.cn/tjsj/jdsj/qqjdsj/2016_qqydsj/2016s4_qqydsj/201702/t20170207_129893.html; http://www.gxtj.gov.cn/tjsj/
jdsj/qqydsj/2014_qqydjs/12y_2014_qqydsj/201502/t20150213_54268.html; http://www.gxtj.gov.cn/tjsj/jdsj/qqydsj/2015_qqydjs/12y_2015_qqydsj/201602/t20160214_121173.html; http://www.gxtj.gov.cn/tjsj/jdsj/qqydsj/2016_qqydjs/12y_2016_qqydsj/201702/t20170207_129882.html (data obrascheniya: 09.04.2017).
5. Istochniki: Chzhungo tsyaotszy tsie fachzhan' nyan'du baogao — 2008: [Godovoj doklad po razvitiyu kompanij s kapitalom zarubezhnykh kitajtsev v KNR — 2008]. Pekin, 2009. S. 145–148; Khajvaj khuashan' tsaj Chzhungo. Chzhungo tsyaotszy tsie fachzhan' nyan'du baogao — 2014: [Zarubezhnye kitajskie predprinimateli v KNR. Godovoj doklad po razvitiyu kompanij s kapitalom zarubezhnykh kitajtsev v KNR — 2014]. Pekin, 2014. S. 70; URL: http://www.chinanews.com/zgqj/2013/07–01/4986662.shtml; http://mt.sohu.com/20160605/n453009730.shtml.

Comments

No posts found

Write a review
Translate